Partneri

Razotaji

SIA „UNIFARMA” piedava Latvijas farmaceitiskaja tirgu plasu Indija razotu zalu, uztura bagatinataju, ka ari medicinisko iericu klastu.

Mes esam Indijas lielako zalu razotaju parstavji Latvija un visiem musu zalu razotajiem ir Labas razosanas prakses (GMP jeb LRP) sertifikati. LRP sertifikats garante, ka zalu kvalitate pilnigi atbilst Eiropas Savienibas prasibam.

Saskana ar ES likumdosanu, zalu kvalitate, pirms to izplatisanas ES teritorija, obligati tiek atkartoti parbaudita Eiropas zalu kvalitates kontroles laboratorijas.

Mes ieverojam visas likumdosanas prasibas un garantejam to, ka no mums Latvijas zalu tirgu nonak tikai drosas, kvalitativas un efektivas zales.

Accord healthcare LTD

Accord healthcare LTD

ADAMED

ADAMED

Anfarm Hella S.A., Griekija

Anfarm Hella S.A., Griekija

Accord healthcare LTD

Altan Pharma Ltd

Anfarm Hella S.A., Griekija

Антибиотик-Разград АД

Accord healthcare LTD

Antibiotice

Anfarm Hella S.A., Griekija

Aurobindo Pharma

Aptiekas Produkcija LTD, Latvija

Aptiekas Produkcija LTD, Latvija

Baxter

Baxter

Accord healthcare LTD

Biotrading Srl

Cadila Pharmaceuticals LTD

Cadila Pharmaceuticals LTD

Anfarm Hella S.A., Griekija

CELOGEN PHARMA PVT. LTD

Cipla LTD, Indija

Cipla LTD, Indija

Dabur International LTD

Dabur International LTD

Elder Pharmaceuticals LTD, Indija

Elder Pharmaceuticals LTD, Indija

Accord healthcare LTD

ELPEN GmbH

Accord healthcare LTD

Molteni Farmaceutici

MEDINFAR

MEDINFAR

Accord healthcare LTD

Medpack Factory

Anfarm Hella S.A., Griekija

Milan Laboratories

MedPack Swiss GmbH, Sveice

MedPack Swiss GmbH, Sveice

Orchid Pharmaceuticals LTD

Orchid Pharmaceuticals LTD

Pharmada

Pharmada

Ranbaxy Laboratories LTD, Indija

Ranbaxy Laboratories LTD, Indija

Laboratorio Reig Jofre, S.A., Spanija

Laboratorio Reig Jofre, S.A., Spanija

Anfarm Hella S.A., Griekija

Rompharm

Anfarm Hella S.A., Griekija

Steril-Gene Life Sciences (P) Ltd

Torrent LTD

Torrent LTD

Unichem Laboratoris LTD, Indija

Unichem Laboratoris LTD, Indija

Accord healthcare LTD

VitaPlus

Anfarm Hella S.A., Griekija

Ветпром АД

VSI

VSI

VUAB

VUAB

Anfarm Hella S.A., Griekija

Wooshinmed

Accord healthcare LTD

ZIM LABS

Zpharma

Zpharma